Forord

Formålet med denne web-side er en præsentation af min slægt. Jeg håber med denne præsentation at kunne få yderligere oplysninger om min aner og slægtninge. I slægtsdatabasen optræder slægtsnavne som Egeblad, Gundelach, Buch, Zedler, Mandrup, Vedel, Valhof og Waldorff.

Selve slægtsdatabasen er et resultat af et udtræk fra slægtsprogrammet Legacy 8.0, hvor der kun er valgt at tage de mest basale oplysninger med. Det vil sige, at jeg er i besiddelse af væsentlig flere oplysninger om de præsenterede personer. Mange af de oplysninger, som ligger til grund for databasen, er dokumenter, som er flere år gamle. Derfor kan der være fejl og mangler på disse sider. Dette søger jeg løbende at rette op på, men det er næsten umuligt at indhente oplysninger om alle efterkommere. Hvis du har en relation til personer i databasen må du meget gerne kontakte mig på e-mail. På den måde håber jeg at kunne få opdateret en del af databasen.

Hvis du mener, at de oplysninger, der er på siderne, er fejlagtige, eller der er mangler, eller har du oplysninger, der vedrører en eller flere af de nævnte personer, så skriv venligst et par ord til mig, så jeg kan rette fejlen. Du er også velkommen til at skrive til mig hvis du har spørgsmål eller kommentarer til dette websted.

God fornøjelse.

Med venlig hilsen

Karsten Egeblad

Websted oprettet den 1. oktober 2000.